UA
UA
EN

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти створена на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у червні 2021 р. в рамках спеціальної Програми Організації Об’єднаннях Націй ЮНІТВІН / мережа кафедр ЮНЕСКО. Мета діяльності кафедри, над досягненням якої кафедра працюватиме разом з партнерами та Малою академією наук України, полягає у формуванні інтегрованої системи навчальної підготовки, досліджень та інформаційного та законодавчого забезпечення у сфері наукової освіти й розвитку обдарованості. 

Створення кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти є відповіддю на соціальні запити, викликані процесами підвищення наукової складової всіх сфер буття сучасного суспільства, результатом усвідомлення університетом, разом із Малою академією наук України, спільної соціальної місії щодо розвитку наукового потенціалу України, її людського капіталу. Кафедра виступила інституційною можливістю активно реалізувати принципи наукової освіти при підготовці вчителів, а сама кафедра об’єднала когорту відомих теоретиків та практиків наукової освіти, що володіють іноземними мовами, та здатні успішно реалізувати місію та завдання кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти.

ЄДНІСТЬ НАУКИ ТА НАВЧАННЯ

ОСНОВНІ ДАТИ

20 ВЕРЕСНЯ
2021 РІК
Кафедра, як структурний підрозділ Університету, була відкрита 20 вересня 2021 року.
21 ЧЕРВНЯ
2021 РІК
Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти була створена на виконання Угоди між ЮНЕСКО та Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, підписаної 21 червня 2021 року.

ЦІЛІ І ЗАДАЧІ

 • Теоретичні дослідження в галузі наукової освіти спільно з партнерами;
 • Участь у стажуваннях, міжнародних проектах, конференціях; 
 • Створення платформ для  онлайн курсів з наукової освіти; 
 • Адаптація методик ГІС та ДЗЗ Малої академії наук України до умов вищої освіти; 
 • Сприяння впровадженню наукової освіти на загальнодержавному та регіональному рівнях; 
 • Популяризація наукової освіти у професійному середовищі; 
 • Співпраця з ЮНЕСКО та мережею кафедр ЮНЕСКО.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Проблеми обдарованості у науковій освіті
 • Математична освіта як складова наукової освіти
 • Технології ГІС та ДЗЗ у науковій освіті
 • Музейна педагогіка у науковій освіті
 • Перформативні практики у науковій освіті
 • Інтеграція науки і мистецтва у освітній діяльності
 • Наукова освіта та робототехніка
 • Відповідальне громадянство та наукова освіта

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

Станіслав Довгий

Координатор кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти, доктор фізико-математичних наук, професор

Президент Малої академії наук України, Академік Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, Член Наукової ради Міжнародної програми з фундаментальних наук ЮНЕСКО, Член Європейської академії наук, мистецтв і літератури

Денис Свириденко

Завідувач кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти, доктор філософських наук, професор

Наукові інтереси: теорія наукової освіти; проблеми модернізації вищої освіти України; пошук продуктивних моделей підготовки вчителів.

Володіння іноземними мовами: англійська.

Навчальні курси: «Теорія та історія наукової освіти».

Максим Гальченко

Доктор філософських наук, старший дослідник

Наукові інтереси: пошук, виявлення, підтримка і розвиток обдарованої особистості, наукова освіта.

Володіння іноземними мовами: англійська.

Навчальні курси: «Підтримка та розвиток обдарованості».

Катерина Терлецька

Доктор фізико-математичних наук, старший дослідник

Наукові інтереси: математичне моделювання, океанографія, стратифіковані течії, хвильові процеси, методики викладання математичних дисциплін.

Володіння іноземними мовами: англійська.

Навчальні курси: «Сучасні методи викладання математичних дисциплін», «Навчання на основі головоломок», «Клімат в твоїх руках».

Світлана Бабійчук

Кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: практика наукової освіти; застосування супутникового моніторингу Землі в освітньому процесі; розробка та апробація методик з основ ДЗЗ для закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Володіння іноземними мовами: англійська.

Навчальні курси: «Основи дистанційного зондування Землі».

Тетяна Матусевич

Кандидат філософських наук, доцент

Наукові інтереси: теорія наукової освіти; наукова освіта для демократичного та відповідального громадянства.

Володіння іноземними мовами: англійська.

Навчальні курси: «Наукова освіта для відповідального громадянства».

Василь Дунець

Кандидат політичних наук

Наукові інтереси: діяльність музеїв та центрів науки, музейна педагогіка, наукова комунікація, політична культура молоді, польсько-українські відносини.

Володіння іноземними мовами: польська, англійська, німецька.

Навчальні курси: «Музейна педагогіка в науковій освіті».